Akademie věd ČR - Kancelář

Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Základní dokumenty

Organizační řád

Organizační schéma

Kodex etiky

Interní protikorupční program (akt. 20.2.2018)

Zaměstnanci AV ČR mohou podezření z korupčního jednání oznamovat prostřednictvím e-mailu korupce@kav.cas.cz.

Přístup k této schránce má pouze ředitel Kanceláře AV ČR a interní auditor AV ČR.